alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

19. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2014

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2014

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2014, hektar

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2014, procent

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

28. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

30. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

32. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

33. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2014

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2014

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2014

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure