alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

6 340

1,7

15 040

95 300

1,7

Uppsala

192

6 860

1,3

35 000

240 000

1,3

Södermanlands

169

6 890

1,0

27 080

186 400

1,0

Östergötlands

287

7 100

1,0

55 190

391 800

1,0

Jönköpings

22

5 930

3,5

1 890

11 200

3,5

Kronobergs

10

..

..

500

..

..

Kalmar

132

7 100

1,7

11 960

85 000

1,7

Gotlands

110

6 040

2,3

9 830

59 400

2,3

Blekinge

47

7 260

3,4

3 430

24 900

3,4

Skåne

479

8 410

0,6

99 470

836 600

0,6

Hallands

97

7 240

1,5

10 990

79 600

1,5

Västra Götalands

378

6 830

1,1

69 840

476 800

1,1

Värmlands

52

6 140

2,8

3 820

23 500

3,1

Örebro

107

6 800

1,8

12 910

87 700

1,8

Västmanlands

129

6 520

1,9

18 610

121 200

1,9

Dalarnas

42

5 960

3,2

2 800

16 700

3,2

Gävleborgs

23

4 990

6,3

980

4 900

6,3

Västernorrlands

2

..

..

70

..

..

Jämtlands

3

..

..

50

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

428

8 470

0,6

86 780

734 900

0,6

Götalands mellanbygder

350

7 360

1,0

41 000

301 500

1,0

Götalands norra slättbygder

576

7 040

0,8

114 220

803 600

0,8

Svealands slättbygder

726

6 710

0,7

110 600

742 400

0,7

Götalands skogsbygder

183

6 180

2,3

17 230

106 500

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

100

6 400

1,5

9 150

58 500

1,5

Nedre Norrland

17

..

..

460

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

6 150

.

299 800

1 830 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.