alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

3 230

3,2

910

2 900

3,2

Uppsala

95

3 160

1,9

2 720

8 600

2,0

Södermanlands

40

2 910

3,3

950

2 800

4,2

Östergötlands

66

3 560

2,9

2 700

9 600

2,9

Jönköpings

-

..

..

20

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

33

3 930

2,2

820

3 200

2,2

Gotlands

35

3 550

2,3

1 270

4 500

2,3

Blekinge

3

..

..

20

..

..

Skåne

12

..

..

560

..

..

Hallands

5

..

..

120

..

..

Västra Götalands

36

2 950

8,2

1 380

4 100

8,2

Värmlands

13

..

..

310

..

..

Örebro

30

3 350

3,6

940

3 100

3,6

Västmanlands

39

2 700

4,0

1 280

3 400

4,0

Dalarnas

15

..

..

320

..

..

Gävleborgs

6

..

..

130

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

350

..

..

Götalands mellanbygder

70

3 750

1,5

2 270

8 500

2,7

Götalands norra slättbygder

90

3 420

3,3

3 570

12 200

3,2

Svealands slättbygder

242

3 050

1,3

6 890

21 000

1,4

Götalands skogsbygder

17

..

..

480

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

2 480

4,6

840

2 100

4,6

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 710

.

15 970

44 320

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.