alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

80

..

..

Uppsala

12

..

..

540

..

..

Södermanlands

24

2 090

3,2

1 000

2 100

3,3

Östergötlands

66

2 830

4,6

3 790

10 700

4,6

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

5

..

..

260

..

..

Gotlands

3

..

..

130

..

..

Blekinge

1

..

..

60

..

..

Skåne

22

3 500

5,3

1 650

5 800

5,3

Hallands

15

..

..

840

..

..

Västra Götalands

126

3 610

2,7

8 270

29 900

3,1

Värmlands

7

..

..

390

..

..

Örebro

20

3 200

6,5

680

2 200

6,5

Västmanlands

25

3 080

5,3

1 000

3 100

5,3

Dalarnas

2

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 490

6,0

1 650

5 800

6,0

Götalands mellanbygder

11

..

..

830

..

..

Götalands norra slättbygder

165

3 320

2,8

10 630

35 300

2,9

Svealands slättbygder

85

2 730

3,9

3 510

9 600

4,8

Götalands skogsbygder

26

3 900

5,6

1 370

5 300

7,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

860

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 150

.

14 470

45 900

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.