alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 050

2,8

1 230

3 700

2,8

Uppsala

51

3 340

2,0

1 940

6 500

2,0

Södermanlands

55

3 400

1,6

1 880

6 400

1,6

Östergötlands

155

3 610

1,2

8 550

30 800

1,2

Jönköpings

8

..

..

230

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

..

..

Kalmar

82

3 820

2,0

3 840

14 700

2,0

Gotlands

94

3 200

2,3

4 210

13 500

2,3

Blekinge

28

3 970

2,7

930

3 700

2,7

Skåne

428

3 830

0,5

45 830

175 300

0,6

Hallands

47

3 740

2,6

2 000

7 500

2,6

Västra Götalands

156

3 900

1,5

6 950

27 100

1,5

Värmlands

2

..

..

30

..

..

Örebro

29

3 350

2,3

1 130

3 800

2,3

Västmanlands

22

3 240

2,4

580

1 900

2,4

Dalarnas

6

..

..

120

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

356

3 880

0,6

34 860

135 200

0,6

Götalands mellanbygder

289

3 610

0,9

19 860

71 800

0,9

Götalands norra slättbygder

280

3 740

1,0

14 570

54 500

1,0

Svealands slättbygder

185

3 300

1,0

6 730

22 200

1,0

Götalands skogsbygder

69

3 560

2,1

2 930

10 400

2,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

3 840

2,0

650

2 500

2,0

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 330

.

65 910

219 200

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.