alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28

1 770

4,2

890

1 600

4,2

Uppsala

58

1 980

2,1

2 040

4 000

2,1

Södermanlands

36

1 870

3,3

1 190

2 200

3,3

Östergötlands

55

1 490

4,8

1 980

2 900

4,8

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

5

..

..

80

..

..

Kalmar

6

..

..

160

..

..

Gotlands

21

1 940

5,2

800

1 500

5,2

Blekinge

3

..

..

80

..

..

Skåne

8

..

..

510

..

..

Hallands

27

2 230

3,9

900

2 000

3,9

Västra Götalands

77

1 850

3,6

3 000

5 500

3,6

Värmlands

14

..

..

580

..

..

Örebro

36

1 930

3,7

1 010

1 900

3,7

Västmanlands

33

1 780

2,9

950

1 700

2,9

Dalarnas

5

..

..

100

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

2 220

4,6

960

2 100

4,6

Götalands mellanbygder

27

1 920

4,7

1 120

2 200

4,7

Götalands norra slättbygder

113

1 770

2,9

4 140

7 300

2,9

Svealands slättbygder

199

1 860

1,4

6 340

11 800

1,4

Götalands skogsbygder

34

1 520

8,5

1 080

1 600

8,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

2

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 860

.

39 440

73 600

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.