alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

30

..

..

Uppsala

3

..

..

90

..

..

Södermanlands

2

..

..

70

..

..

Östergötlands

3

..

..

70

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

-

..

..

10

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

70

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

70

..

..

Värmlands

5

..

..

260

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

1

..

..

40

..

..

Dalarnas

12

..

..

210

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

6

..

..

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

10

..

..

300

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

60

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

420

..

..

Nedre Norrland

7

..

..

130

..

..

Övre Norrland

8

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 310

.

2 170

2 800

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.