alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

17. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

610

..

..

Uppsala

17

..

..

1 440

..

..

Södermanlands

19

..

..

1 600

..

..

Östergötlands

23

10 780

11,0

1 570

16 900

20,1

Jönköpings

38

10 570

11,4

2 160

22 900

24,6

Kronobergs

20

10 220

16,6

1 390

14 200

29,6

Kalmar

25

14 690

11,8

1 370

20 200

22,7

Gotlands

19

..

..

1 460

..

..

Blekinge

10

..

..

410

..

..

Skåne

56

16 270

7,9

4 590

74 700

16,2

Hallands

29

15 370

10,0

1 970

30 300

24,1

Västra Götalands

77

15 630

16,9

8 340

130 400

28,7

Värmlands

48

7 500

9,0

3 410

25 500

20,4

Örebro

11

..

..

720

..

..

Västmanlands

6

..

..

250

..

..

Dalarnas

16

..

..

1 040

..

..

Gävleborgs

43

12 090

8,4

1 590

19 300

14,7

Västernorrlands

48

7 790

10,9

1 620

12 600

16,4

Jämtlands

61

9 330

5,0

1 500

14 000

8,5

Västerbottens

67

11 270

7,2

2 630

29 600

13,0

Norrbottens

32

8 640

6,4

1 170

10 100

13,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

33

19 920

10,2

2 210

44 000

22,1

Götalands mellanbygder

60

13 800

7,2

4 690

64 700

13,3

Götalands norra slättbygder

66

17 050

17,6

5 500

93 700

32,5

Svealands slättbygder

81

9 280

7,3

6 010

55 800

16,0

Götalands skogsbygder

135

11 450

6,3

10 090

115 600

12,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

8 430

6,8

3 520

29 700

14,3

Nedre Norrland

140

10 150

5,3

4 740

48 100

9,4

Övre Norrland

111

10 500

5,4

4 060

42 600

9,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

681

12 140

5,1

41 380

502 400

8,2

2013

639

11 920

3,5

36 660

437 100

5,9

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

2011

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).