alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

18. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

50

..

..

Uppsala

3

..

..

120

..

..

Södermanlands

4

..

..

110

..

..

Östergötlands

11

..

..

780

..

..

Jönköpings

5

..

..

130

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

58

41 080

2,2

2 980

122 300

3,0

Gotlands

32

37 670

11,4

2 230

84 000

11,7

Blekinge

10

..

..

480

..

..

Skåne

65

38 570

3,2

5 510

212 500

4,1

Hallands

34

39 620

5,1

2 010

79 700

5,1

Västra Götalands

11

..

..

940

..

..

Värmlands

2

..

..

80

..

..

Örebro

2

..

..

50

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53

40 230

4,2

3 300

132 800

5,1

Götalands mellanbygder

118

39 460

3,3

8 260

325 800

3,5

Götalands norra slättbygder

14

..

..

1 110

..

..

Svealands slättbygder

15

..

..

480

..

..

Götalands skogsbygder

42

35 580

3,7

2 390

85 200

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

242

38 180

2,3

15 670

598 100

2,4

2013

242

37 290

2,0

14 630

545 400

2,4

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

2011

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).