alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

4 090

3,4

1 820

7 500

3,4

Uppsala

123

4 700

2,3

10 640

50 000

2,7

Södermanlands

74

4 160

3,3

5 050

21 000

3,3

Östergötlands

50

4 630

4,3

3 450

16 000

5,3

Jönköpings

21

4 280

6,8

790

3 400

6,8

Kronobergs

18

..

..

840

..

..

Kalmar

50

4 230

4,7

1 750

7 400

5,0

Gotlands

62

4 090

2,7

3 890

15 900

2,7

Blekinge

22

6 760

3,2

1 020

6 900

3,2

Skåne

98

5 820

1,9

6 730

39 200

2,0

Hallands

60

5 040

2,1

3 750

18 900

2,1

Västra Götalands

166

3 970

2,8

12 190

48 400

2,8

Värmlands

49

4 050

4,5

2 940

11 900

5,1

Örebro

90

4 970

2,3

7 450

37 000

2,3

Västmanlands

82

4 750

2,5

7 460

35 400

2,5

Dalarnas

37

3 180

4,7

2 150

6 800

4,7

Gävleborgs

43

3 990

3,5

1 560

6 200

3,1

Västernorrlands

10

..

..

310

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

6

..

..

110

..

..

Norrbottens

1

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

118

5 510

1,6

7 570

41 700

1,6

Götalands mellanbygder

137

4 810

2,2

7 840

37 700

2,3

Götalands norra slättbygder

160

4 160

2,4

12 080

50 200

2,5

Svealands slättbygder

422

4 660

1,2

33 960

158 200

1,3

Götalands skogsbygder

122

4 210

4,6

6 410

27 000

4,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

82

3 650

3,3

4 360

15 900

3,5

Nedre Norrland

46

3 780

3,3

1 670

6 300

2,8

Övre Norrland

7

..

..

190

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 340

.

75 400

330 700

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.