alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

20. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

100

..

..

Uppsala

14

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

54

40 280

36 490

1,2

1 760

64 300

1,2

Jönköpings

13

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

3

..

..

..

50

..

..

Kalmar

19

..

..

..

470

..

..

Gotlands

25

34 650

31 960

2,3

870

27 700

2,3

Blekinge

9

..

..

..

80

..

..

Skåne

247

33 740

31 550

1,0

6 810

214 900

1,0

Hallands

64

40 620

37 830

1,1

1 920

72 800

1,1

Västra Götalands

75

35 530

32 250

1,4

2 230

72 000

1,4

Värmlands

22

28 880

25 750

4,8

330

8 400

4,8

Örebro

29

31 460

28 050

2,2

520

14 700

2,2

Västmanlands

1

..

..

..

40

..

..

Dalarnas

49

32 000

28 010

2,7

840

23 600

2,7

Gävleborgs

25

19 520

17 130

1,8

200

3 400

1,8

Västernorrlands

9

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

17

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

30

22 140

17 690

3,9

310

5 400

3,9

Norrbottens

37

22 940

18 230

1,4

480

8 700

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

178

36 310

33 900

1,2

5 030

170 600

1,2

Götalands mellanbygder

171

34 280

31 940

1,1

4 760

151 900

1,1

Götalands norra slättbygder

109

38 140

34 560

0,8

3 670

126 900

0,8

Svealands slättbygder

49

30 420

27 240

2,3

1 060

29 000

2,3

Götalands skogsbygder

48

32 770

29 980

5,2

770

23 200

5,2

Mell. Sveriges skogsbygder

46

26 670

23 660

2,0

680

16 100

2,0

Nedre Norrland

74

29 270

25 520

3,5

860

22 000

3,5

Övre Norrland

71

22 800

18 160

2,3

800

14 500

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

31 800

29 140

.

19 220

559 300

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.