alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

21. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

0

..

..

Kalmar

26

47 050

46 870

0,8

640

29 800

0,8

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

34

42 270

42 100

2,4

1 810

76 000

2,4

Skåne

103

44 790

44 620

1,3

3 620

161 300

1,3

Hallands

2

..

..

..

20

..

..

Västra Götalands

1

..

..

..

60

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

46 000

45 820

1,7

620

28 200

1,7

Götalands mellanbygder

131

43 770

43 590

1,1

4 990

217 600

1,1

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

60

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

470

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

.

40 290

40 130

.

6 860

274 200

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.