alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

22. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

..

..

..

..

Uppsala

27

4 130

8,8

35 770

7,3

147 700

11,4

Södermanlands

25

3 410

10,0

35 910

6,3

122 300

11,8

Östergötlands

42

3 240

6,0

61 510

3,4

199 100

6,9

Jönköpings

52

3 350

4,9

57 030

3,1

191 100

5,8

Kronobergs

20

3 790

8,2

28 200

6,6

106 800

10,5

Kalmar

30

2 670

10,3

58 020

5,8

155 200

11,8

Gotlands

36

4 280

7,8

35 340

2,4

151 200

8,2

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

65

4 250

5,4

76 590

5,0

325 800

7,4

Hallands

34

3 820

9,4

37 640

6,0

143 700

11,2

Västra Götalands

118

3 430

4,7

146 970

2,8

504 200

5,5

Värmlands

40

3 140

10,8

47 850

6,7

150 200

12,7

Örebro

22

3 900

18,3

25 370

8,3

98 900

20,1

Västmanlands

16

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

33

3 660

6,5

28 070

3,9

102 700

7,6

Gävleborgs

29

3 220

10,7

35 410

5,4

114 200

12,0

Västernorrlands

25

3 080

8,0

32 710

5,4

100 900

9,7

Jämtlands

22

3 510

13,2

26 520

7,0

93 200

14,9

Västerbottens

34

2 560

6,8

39 250

6,2

100 600

9,1

Norrbottens

28

2 900

10,4

22 460

3,8

65 200

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

38

3 910

7,2

36 640

7,3

143 200

10,3

Götalands mellanbygder

74

4 030

5,6

103 250

3,2

415 800

6,5

Götalands n:a slättbygder

74

3 810

5,3

93 000

3,6

353 900

6,4

Svealands slättbygder

113

3 970

5,6

133 090

4,8

528 000

7,3

Götalands skogsbygder

203

3 370

3,3

261 860

1,8

883 300

3,8

Mell. Sveriges skogsbygder

76

3 060

6,1

88 090

3,4

269 500

7,0

Nedre Norrland

81

3 240

6,1

95 590

2,9

309 400

6,7

Övre Norrland

67

2 680

5,4

66 050

3,9

177 300

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

726

3 500

1,9

878 000

1,2

3 074 200

2,3

2013

763

3 120

1,8

913 720

1,1

2 847 500

2,2

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 290

.

901 530

.

2 961 500

.

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.