alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2014

23. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2014

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

2 730

14,8

98 100

16,1

Östergötlands

2 330

12,8

143 600

13,3

Jönköpings

2 540

13,1

144 900

13,5

Kronobergs

2 810

24,0

79 200

24,9

Kalmar

2 610

12,2

151 600

13,5

Gotlands

3 000

9,9

106 100

10,2

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 100

10,2

237 400

11,4

Hallands

4 380

15,1

164 900

16,3

Västra Götalands

2 910

8,7

428 200

9,1

Värmlands

1 520

20,7

72 500

21,7

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

2 620

17,8

73 500

18,2

Gävleborgs

1 970

17,2

69 900

18,0

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

2 000

14,6

78 300

15,8

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 630

14,3

133 200

16,1

Götalands mellanbygder

3 040

6,9

314 000

7,6

Götalands norra slättbygder

2 990

9,8

277 700

10,4

Svealands slättbygder

2 270

10,3

301 900

11,3

Götalands skogsbygder

2 760

6,5

723 400

6,8

Mell. Sveriges skogsbygder

1 850

12,1

162 700

12,6

Nedre Norrland

1 480

11,7

141 800

12,1

Övre Norrland

1 730

11,7

114 200

12,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

2 450

3,5

2 150 700

3,7

2013

1 840

3,8

1 685 000

3,9

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

1 990

.

1 791 000

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.