alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2014

24. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2014

 

Område

Total inbärgad vallskörd,
kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vallskörd,
ton 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

6 850

10,7

244 900

12,9

Södermanlands

6 140

9,8

220 500

11,6

Östergötlands

5 570

8,9

342 700

9,5

Jönköpings

5 890

7,4

336 000

8,0

Kronobergs

6 600

13,1

186 000

14,7

Kalmar

5 290

9,5

306 800

11,1

Gotlands

7 280

7,1

257 200

7,4

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

7 350

5,9

563 300

7,8

Hallands

8 200

11,7

308 600

13,2

Västra Götalands

6 340

5,6

932 400

6,3

Värmlands

4 660

12,2

222 800

13,9

Örebro

5 920

16,8

150 200

18,8

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

6 280

9,7

176 200

10,5

Gävleborgs

5 200

11,1

184 100

12,4

Västernorrlands

4 210

8,1

137 600

9,7

Jämtlands

4 510

9,7

119 700

12,0

Västerbottens

4 560

9,0

179 000

10,9

Norrbottens

4 220

10,4

94 800

11,1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 540

8,4

276 400

11,1

Götalands mellanbygder

7 070

4,6

729 800

5,6

Götalands norra slättbygder

6 790

6,8

631 600

7,7

Svealands slättbygder

6 240

5,6

829 900

7,4

Götalands skogsbygder

6 140

4,2

1 606 600

4,6

Mell. Sveriges skogsbygder

4 910

7,0

432 200

7,8

Nedre Norrland

4 720

6,0

451 200

6,7

Övre Norrland

4 410

6,5

291 500

7,6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

5 950

2,1

5 224 900

2,5

2013

4 960

2,0

4 532 500

2,3

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

2010

5 620

..

5 031 600

..

2009

5 420

..

4 820 000

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2009–2013

5 270

.

4 752 500

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).