alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2014, hektar

25. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2014, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

34 380

19 650

16,6

6 620

40,1

8 110

40,1

Uppsala

35

47 130

35 770

7,3

8 190

27,5

3 160

49,5

Södermanlands

34

45 920

35 910

6,3

4 340

20,9

5 670

41,9

Östergötlands

47

69 630

61 510

3,4

7 940

25,8

180

97,7

Jönköpings

54

65 150

57 030

3,1

6 520

16,8

1 600

98,3

Kronobergs

22

35 800

28 200

6,6

7 610

24,5

0

0,0

Kalmar

36

68 780

58 020

5,8

7 710

35,2

3 040

70,3

Gotlands

36

37 450

35 340

2,4

2 110

39,8

0

0,0

Blekinge

9

14 870

..

..

..

..

..

..

Skåne

83

102 650

76 590

5,0

22 250

15,4

3 810

44,1

Hallands

41

47 630

37 640

6,0

9 530

23,5

460

100,5

Västra Götalands

133

183 210

146 970

2,8

30 480

11,7

5 770

42,3

Värmlands

46

64 650

47 850

6,7

7 730

25,2

9 060

35,1

Örebro

25

35 400

25 370

8,3

7 890

23,2

2 150

74,1

Västmanlands

24

25 220

13 550

18,4

2 860

32,3

8 820

31,8

Dalarnas

34

34 990

28 070

3,9

5 210

19,4

1 720

42,7

Gävleborgs

38

44 770

35 410

5,4

6 290

18,0

3 070

59,0

Västernorrlands

27

40 680

32 710

5,4

3 900

16,9

4 070

44,7

Jämtlands

26

34 660

26 520

7,0

4 890

27,9

3 250

44,5

Västerbottens

41

51 340

39 250

6,2

4 470

17,7

7 620

32,8

Norrbottens

29

25 630

22 460

3,8

2 190

29,3

990

68,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

54

49 710

36 640

7,3

9 970

23,7

3 110

51,9

Götalands mellanbygder

84

119 970

103 250

3,2

15 050

21,0

1 670

62,1

Götalands n:a slättbygder

89

113 740

93 000

3,6

16 630

16,7

4 100

52,8

Svealands slättbygder

150

196 560

133 090

4,8

31 140

14,2

32 340

19,3

Götalands skogsbygder

216

317 270

261 860

1,8

50 410

8,5

5 000

50,6

Mell. Sveriges skogsbygder

84

111 740

88 090

3,4

14 300

14,7

9 350

28,8

Nedre Norrland

93

117 720

95 590

2,9

15 310

13,2

6 820

31,8

Övre Norrland

76

83 230

66 050

3,9

7 730

14,7

9 450

26,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1501.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).