alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2014, procent

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2014, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

26

57,2

19,3

23,6

Uppsala

35

75,9

17,4

6,7

Södermanlands

34

78,2

9,4

12,4

Östergötlands

47

88,3

11,4

0,3

Jönköpings

54

87,5

10,0

2,5

Kronobergs

22

78,8

21,2

0,0

Kalmar

36

84,4

11,2

4,4

Gotlands

36

94,4

5,6

0,0

Blekinge

9

..

..

..

Skåne

83

74,6

21,7

3,7

Hallands

41

79,0

20,0

1,0

Västra Götalands

133

80,2

16,6

3,1

Värmlands

46

74,0

12,0

14,0

Örebro

25

71,6

22,3

6,1

Västmanlands

24

53,7

11,3

35,0

Dalarnas

34

80,2

14,9

4,9

Gävleborgs

38

79,1

14,0

6,9

Västernorrlands

27

80,4

9,6

10,0

Jämtlands

26

76,5

14,1

9,4

Västerbottens

41

76,5

8,7

14,8

Norrbottens

29

87,6

8,5

3,8

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

73,7

20,0

6,2

Götalands mellanbygder

84

86,1

12,5

1,4

Götalands norra slättbygder

89

81,8

14,6

3,6

Svealands slättbygder

150

67,7

15,8

16,5

Götalands skogsbygder

216

82,5

15,9

1,6

Mell. Sveriges skogsbygder

84

78,8

12,8

8,4

Nedre Norrland

93

81,2

13,0

5,8

Övre Norrland

76

79,4

9,3

11,4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

846

79,1

14,4

6,5

2013

850

81,3

13,8

5,0

2012

841

79,6

14,1

6,3

2011

853

80,5

13,4

6,2

2010

877

78,6

15,2

6,2

2009

902

79,3

15,9

4,8


 

 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).