alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

27. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the cultivated area in 2014

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

72,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,1

40

73,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,0

10

30,8

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

20

68,4

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,4

40

86,6

 

1,4

20

92,3

Gotlands

0,2

20

84,2

 

0,2

10

70,8

Blekinge

0,7

20

87,1

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

20

49,9

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,1

10

82,4

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

30

60,8

 

0,0

0

52,1

Värmlands

0,5

20

96,4

 

0,0

0

0,0

Örebro

0,0

0

24,3

 

0,1

10

49,4

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

0,2

0

72,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

30

49,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,2

90

51,6

 

0,1

10

71,2

Götalands norra slättbygder

0,0

30

60,1

 

0,0

0

52,0

Svealands slättbygder

0,1

70

51,3

 

0,0

10

50,0

Götalands skogsbygder

0,1

20

71,0

 

0,5

30

73,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

83,2

 

0,0

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

0,2

0

72,0

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,1

250

27,1

 

0,1

60

47,8

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår   ej. 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,8

20

92,7

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,1

10

95,8

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

1,1

50

48,9

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

95,4

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,3

20

93,1

Götalands norra slättbygder

0,5

40

56,8

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

3,4

40

74,9

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,3

80

40,5

 

0,2

20

93,1

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,0

190

55,2

 

2,7

100

48,5

Uppsala

0,0

10

81,5

 

2,1

150

77,6

Södermanlands

0,1

20

24,7

 

0,2

20

60,9

Östergötlands

0,5

70

44,3

 

0,3

20

94,6

Jönköpings

0,4

20

54,9

 

1,4

60

66,4

Kronobergs

0,4

10

51,9

 

0,0

0

0,0

Kalmar

0,1

0

91,5

 

3,0

90

51,5

Gotlands

0,1

10

89,9

 

3,8

50

87,4

Blekinge

0,8

30

80,5

 

9,8

70

65,2

Skåne

0,0

30

48,5

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,1

20

72,6

 

0,3

20

48,9

Västra Götalands

0,1

20

91,5

 

0,5

290

47,8

Värmlands

1,8

170

87,8

 

0,2

20

79,8

Örebro

0,4

70

54,5

 

0,7

90

86,1

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,4

50

56,1

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,4

40

63,2

 

1,2

40

91,0

Västernorrlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jämtlands

0,4

10

69,7

 

..

..

..

Västerbottens

3,0

250

58,4

 

..

..

..

Norrbottens

0,7

30

56,9

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

40

48,3

 

0,2

20

50,8

Götalands mellanbygder

0,0

20

70,9

 

1,6

70

65,6

Götalands norra slättbygder

0,0

20

57,4

 

0,2

100

60,5

Svealands slättbygder

0,5

430

44,0

 

0,8

410

37,6

Götalands skogsbygder

0,3

90

36,4

 

1,5

390

38,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

80

47,0

 

0,4

60

62,8

Nedre Norrland

0,3

50

53,0

 

2,1

60

66,5

Övre Norrland

2,3

280

52,6

 

12,8

100

85,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,3

1 020

24,4

 

0,8

1 230

20,9

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

53,3

 

0,1

0

49,4

Östergötlands

0,2

10

89,8

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

1,2

40

62,2

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

40

23,9

 

1,7

80

50,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,5

40

63,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,4

40

23,8

 

1,2

40

84,4

Svealands slättbygder

0,2

10

14,1

 

2,1

80

70,3

Götalands skogsbygder

0,1

10

89,8

 

2,9

140

69,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

4,2

70

60,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,3

100

26,9

 

2,2

330

36,0

2013

0,2

40

52,5

 

1,5

280

60,0

2012

0,9

220

21,6

 

8,3

1 500

20,5

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Majs

Obärgad areal

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

1,0

310

39,5

Uppsala

-

-

-

 

0,2

230

54,2

Södermanlands

-

-

-

 

0,1

40

29,7

Östergötlands

-

-

-

 

0,1

130

33,1

Jönköpings

-

-

-

 

0,6

90

50,7

Kronobergs

-

-

-

 

0,3

20

44,6

Kalmar

..

..

..

 

0,5

180

40,5

Gotlands

..

..

..

 

0,4

120

43,2

Blekinge

..

..

..

 

1,2

120

50,6

Skåne

1,5

10

90,5

 

0,1

160

58,6

Hallands

-

-

-

 

0,1

50

39,2

Västra Götalands

-

-

-

 

0,3

520

29,4

Värmlands

-

-

-

 

1,0

260

60,5

Örebro

-

-

-

 

0,4

220

43,9

Västmanlands

..

..

..

 

0,1

50

56,1

Dalarnas

-

-

-

 

0,1

20

93,9

Gävleborgs

..

..

..

 

0,7

120

43,5

Västernorrlands

-

-

-

 

0,0

0

87,6

Jämtlands

-

-

-

 

0,4

10

56,8

Västerbottens

-

-

-

 

4,0

360

53,2

Norrbottens

-

-

-

 

0,8

30

48,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,1

110

30,2

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,2

250

33,0

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

0,1

270

31,8

Svealands slättbygder

-

-

-

 

0,3

1000

25,3

Götalands skogsbygder

-

-

-

 

0,8

730

25,9

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,4

210

31,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

0,6

120

37,3

Övre Norrland

-

-

-

 

2,9

390

48,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,0

10

90,3

 

0,3

3 100

12,7

2013

2,4

30

44,9

 

0,3

3 220

19,7

2012

3,8

90

32,2

 

3,2

31 520

5,2

2011

1,6

30

70,3

 

2,2

22 110

6,0

2010

3,8

50

..

 

1,1

10 770

..

2009

..

..

..

 

0,6

6 700

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.