alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

28. Peas and field beans. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,5

10

82,0

 

..

..

..

Uppsala

2,4

60

33,6

 

..

..

..

Södermanlands

0,9

10

69,1

 

0,0

0

21,1

Östergötlands

0,5

10

52,0

 

0,5

20

94,4

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

2,3

20

34,1

 

..

..

..

Gotlands

0,2

0

73,5

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

3,9

50

69,5

 

0,3

20

17,8

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,1

0

85,3

 

3,6

20

82,9

Västmanlands

0,6

10

88,6

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

1,2

30

32,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,3

50

67,3

 

0,4

40

48,2

Svealands slättbygder

1,6

110

24,0

 

1,0

30

84,6

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,8

260

20,9

 

0,4

80

47,2

2013

0,8

90

38,0

 

0,2

30

93,9

2012

12,0

1 540

10,4

 

7,2

1 290

19,9

2011

8,1

1 290

12,2

 

2,1

330

32,0

2010

3,2

730

..

 

1,5

200

..

2009

2,5

420

..

 

1,9

150

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.