alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

29. Oilseed crops. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,0

10

83,4

 

7,1

60

45,4

Uppsala

1,8

30

34,1

 

1,0

20

33,8

Södermanlands

1,5

30

6,5

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,2

20

79,9

 

2,6

50

48,5

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,1

0

27,1

 

..

..

..

Gotlands

2,9

120

35,7

 

0,9

10

85,8

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,0

20

52,2

 

..

..

..

Hallands

0,5

10

73,1

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

1,7

120

43,7

 

1,3

40

42,7

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,2

0

72,6

 

0,9

10

24,4

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

1,1

10

55,4

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

30

43,7

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,6

130

35,5

 

0,7

10

86,9

Götalands norra slättbygder

0,9

140

39,8

 

1,2

50

45,2

Svealands slättbygder

1,1

80

19,3

 

2,4

150

23,2

Götalands skogsbygder

0,0

0

27,0

 

2,8

30

57,9

Mell. Sveriges skogsbygder

0,4

0

72,2

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,5

370

19,7

 

2,0

290

18,3

2013

1,3

950

16,2

 

1,0

520

20,5

2012

0,5

320

30,2

 

1,7

780

12,1

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2014

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2014

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,7

0

29,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,8

10

26,2

 

9,4

120

24,7

2013

..

..

..

 

0,1

0

80,5

2012

0

0

83,0

 

4,2

90

21,8

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2014

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2014

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,4

80

41,7

 

..

..

..

Uppsala

1,9

80

23,1

 

..

..

..

Södermanlands

1,8

60

37,4

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,6

70

42,4

 

2,4

80

43,5

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

0,1

0

27,1

 

..

..

..

Gotlands

2,6

130

34,3

 

-

-

-

Blekinge

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Skåne

0,0

20

52,2

 

..

..

..

Hallands

0,3

10

73,8

 

..

..

..

Västra Götalands

1,6

160

34,2

 

..

..

..

Värmlands

8,6

80

20,5

 

-

-

-

Örebro

1,8

40

19,1

 

..

..

..

Västmanlands

0,6

10

55,4

 

..

..

..

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

30

43,7

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,6

140

34,2

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,0

180

31,4

 

2,4

90

43,6

Svealands slättbygder

2,4

340

13,9

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

0,9

40

48,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

20

72,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,8

780

12,2

 

1,3

80

44,2

2013

1,2

1 490

12,6

 

0,2

10

94,9

2012

1,1

1 180

11,4

 

12,5

1 100

14,7

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.