alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

320

..

..

Uppsala

24

4 800

9,8

1 210

5 800

9,8

Södermanlands

21

4 420

5,8

680

3 000

5,8

Östergötlands

56

7 010

3,5

3 110

21 800

3,5

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

..

..

Kalmar

19

..

..

520

..

..

Gotlands

23

4 150

8,6

740

3 100

8,6

Blekinge

8

..

..

190

..

..

Skåne

168

7 350

1,7

13 240

97 200

1,7

Hallands

6

..

..

430

..

..

Västra Götalands

90

5 730

2,8

5 090

29 200

2,9

Värmlands

8

..

..

300

..

..

Örebro

15

..

..

410

..

..

Västmanlands

9

..

..

270

..

..

Dalarnas

5

..

..

200

..

..

Gävleborgs

3

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

106

7 530

1,2

6 440

48 500

1,2

Götalands mellanbygder

111

6 760

2,7

7 890

53 300

2,7

Götalands norra slättbygder

136

6 220

2,4

7 600

47 300

2,5

Svealands slättbygder

85

4 590

4,0

3 100

14 200

4,0

Götalands skogsbygder

21

5 530

7,3

1 250

6 900

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

580

..

..

Nedre Norrland

6

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 630

.

26 340

148 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.