alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2014

30. Potatoes. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2014

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,3

10

19,6

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,4

0

11,7

Gotlands

0,0

0

.

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

1,3

20

18,4

Skåne

1,5

100

20,8

 

0,3

10

33,5

Hallands

1,4

30

22,1

 

..

..

..

Västra Götalands

1,7

40

12,3

 

..

..

..

Värmlands

4,5

10

14,9

 

-

-

-

Örebro

0,0

0

29,0

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

1,1

10

19,9

 

-

-

-

Gävleborgs

0,0

0

.

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

1,1

0

28,0

 

-

-

-

Norrbottens

1,6

10

23,2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,3

110

17,7

 

0,0

0

.

Götalands mellanbygder

0,2

10

68,9

 

0,7

30

15,1

Götalands norra slättbygder

1,1

40

11,4

 

..

..

..

Svealands slättbygder

2,5

30

30,7

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,8

10

33,6

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

10

17,5

 

-

-

-

Nedre Norrland

1,1

10

17,9

 

-

-

-

Övre Norrland

1,7

10

16,3

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,3

230

10,5

 

0,6

40

15,1

2013

0,6

100

14,2

 

0,0

0

79,3

2012

4,0

750

7,4

 

0,3

20

9,9

2011

3,9

790

4,9

 

0,5

40

17,0

2010

1,8

360

..

 

0,1

10

..

2009

1,7

340

..

 

0,5

30

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).