alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1501 1)

31. Cereals. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1501)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,0

0

0,0

 

1,6

170

93,0

Södermanlands

0,3

70

66,3

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

5,8

210

40,3

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,1

0

52,2

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

1,0

20

92,3

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,3

320

29,4

 

0,5

30

98,0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,4

50

16,2

Värmlands

1,5

60

90,5

 

2,9

90

80,5

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

12,0

210

21,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

170

47,5

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,4

150

32,8

 

0,4

30

98,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

1,3

150

29,2

Svealands slättbygder

0,1

130

54,4

 

0,5

180

93,6

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,8

50

66,4

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

1,7

70

80,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

14,4

280

17,4

Övre Norrland

-

-

-

 

69,1

430

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,1

450

26,0

 

1,7

1 250

17,6

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1501 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1501)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,5

0

55,3

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

1,1

150

25,7

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

1,1

60

74,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

40

31,1

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

1,4

110

33,1

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,7

60

74,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,1

0

48,5

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,8

220

27,6

 

0,0

10

25,2

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1501 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1501)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

1,4

50

66,6

Uppsala

0,0

10

95,3

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,2

30

92,7

 

6,0

520

65,8

Östergötlands

0,9

140

60,6

 

3,3

280

45,5

Jönköpings

7,8

490

67,1

 

12,3

640

31,2

Kronobergs

13,9

410

55,8

 

12,8

360

48,6

Kalmar

3,6

340

73,8

 

1,6

50

47,7

Gotlands

5,5

680

33,3

 

5,8

80

89,0

Blekinge

2,5

90

66,1

 

2,5

20

83,2

Skåne

1,4

980

40,4

 

9,9

790

47,3

Hallands

1,5

280

46,8

 

2,2

160

69,8

Västra Götalands

2,3

1 030

37,3

 

1,2

770

28,5

Värmlands

1,2

120

64,3

 

7,4

700

59,3

Örebro

0,3

50

50,9

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,2

30

92,6

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,3

30

99,3

 

3,9

160

65,4

Gävleborgs

0,9

90

49,5

 

0,5

20

58,2

Västernorrlands

9,7

330

29,0

 

..

..

..

Jämtlands

10,6

240

23,4

 

..

..

..

Västerbottens

4,0

350

40,0

 

..

..

..

Norrbottens

6,6

270

31,9

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,8

520

52,5

 

2,0

190

75,4

Götalands mellanbygder

3,4

1 390

29,6

 

7,8

380

51,7

Götalands norra slättbygder

0,2

110

58,3

 

0,9

460

34,1

Svealands slättbygder

0,1

90

46,2

 

1,9

970

52,7

Götalands skogsbygder

7,2

2 370

25,7

 

7,0

1 990

23,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,8

130

59,3

 

3,0

410

32,3

Nedre Norrland

4,4

660

18,7

 

10,6

340

38,7

Övre Norrland

4,9

620

26,3

 

34,0

410

30,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,9

6 180

13,9

 

3,2

5 320

15,1

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1501 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1501)

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

39,6

1 110

26,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

55,7

820

20,9

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

30,0

730

27,0

Jönköpings

1,5

10

91,2

 

37,0

680

18,3

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,4

20

55,2

 

47,2

640

19,1

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

1,7

110

41,0

 

65,1

1 590

9,7

Hallands

0,0

0

0,0

 

70,9

1 030

15,1

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

54,5

5 660

10,5

Värmlands

..

..

..

 

75,7

2 340

7,3

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

81,9

1 180

6,4

Västernorrlands

-

-

-

 

92,5

930

3,5

Jämtlands

-

-

-

 

99,0

1 230

0,2

Västerbottens

..

..

..

 

89,6

1 640

2,3

Norrbottens

-

-

-

 

82,7

460

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,0

100

40,8

 

61,2

770

12,9

Götalands mellanbygder

0,2

20

55,1

 

74,2

2 200

8,4

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

55,9

4 270

10,9

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

52,6

4 180

10,0

Götalands skogsbygder

0,2

10

90,5

 

42,9

3 680

10,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

61,7

2 610

10,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

91,1

3 210

2,6

Övre Norrland

..

..

..

 

89,0

2 340

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,4

140

33,9

 

60,1

23 310

3,7

2013

0,7

150

51,0

 

50,6

19 650

3,8

2012

0,7

180

47,9

 

55,4

22 250

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1501 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1501)

 

Område

Majs

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

2,0

650

24,1

Uppsala

..

..

..

 

1,5

1 420

27,9

Södermanlands

..

..

..

 

2,6

1 570

30,8

Östergötlands

..

..

..

 

2,2

2 140

15,1

Jönköpings

..

..

..

 

11,5

1 950

21,9

Kronobergs

..

..

..

 

13,3

1 090

29,6

Kalmar

94,4

2 980

1,6

 

10,7

4 050

15,2

Gotlands

96,4

2 230

1,4

 

9,6

3 620

14,9

Blekinge

..

..

..

 

7,1

740

22,8

Skåne

88,3

5 510

2,4

 

4,3

9 480

10,1

Hallands

100,0

2 010

0,0

 

7,2

3 490

13,7

Västra Götalands

..

..

..

 

4,0

8 500

20,6

Värmlands

..

..

..

 

11,2

3 390

14,8

Örebro

..

..

..

 

1,2

650

32,8

Västmanlands

-

-

-

 

0,4

240

27,6

Dalarnas

-

-

-

 

4,8

870

23,5

Gävleborgs

-

-

-

 

8,5

1 500

14,1

Västernorrlands

-

-

-

 

27,7

1 500

12,1

Jämtlands

-

-

-

 

41,0

1 490

7,3

Västerbottens

-

-

-

 

21,3

2 460

11,5

Norrbottens

-

-

-

 

20,4

1 110

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

84,2

3 300

3,2

 

2,7

5 090

11,9

Götalands mellanbygder

95,9

8 260

0,9

 

9,6

12 540

9,0

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

2,4

6 160

24,4

Svealands slättbygder

..

..

..

 

2,0

6 050

13,8

Götalands skogsbygder

100,0

2 390

0,0

 

10,1

10 500

9,6

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

6,3

3 220

12,1

Nedre Norrland

-

-

-

 

18,4

4 490

8,2

Övre Norrland

-

-

-

 

22,1

3 810

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

94,3

15 670

0,9

 

4,9

52 550

5,0

2013

92,0

14 630

1,1

 

4,7

47 840

4,1

2012

85,7

14 120

2,3

 

4,6

48 280

4,0

2011

86,8

13 740

1,9

 

4,6

48 070

4,0

2010

91,8

14 980

..

 

50,9

25 240

..

2009

92,0

14 920

..

 

59,4

26 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Från och med 2007 ingår majs.