alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2014

34. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2014

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

135

124

4

7

Uppsala

285

267

10

8

Södermanlands

224

220

4

0

Östergötlands

364

336

15

13

Jönköpings

110

104

2

4

Kronobergs

73

69

1

3

Kalmar

216

208

2

6

Gotlands

185

167

13

5

Blekinge

89

76

6

7

Skåne

679

631

32

16

Hallands

199

188

4

7

Västra Götalands

629

584

29

16

Värmlands

161

154

6

1

Örebro

190

172

8

10

Västmanlands

209

187

9

13

Dalarnas

104

93

3

8

Gävleborgs

132

125

2

5

Västernorrlands

94

81

4

9

Jämtlands

101

98

0

3

Västerbottens

126

115

6

5

Norrbottens

87

83

2

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

598

553

30

15

Götalands mellanbygder

565

520

25

20

Götalands norra slättbygder

779

724

35

20

Svealands slättbygder

1 094

1 019

39

36

Götalands skogsbygder

553

522

9

22

Mell. Sveriges skogsbygder

278

255

12

11

Nedre Norrland

296

276

4

16

Övre Norrland

229

213

8

8

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

4 392

4 082

162

148

2013

4 371

4 104

143

124

2012

4 377

4 029

178

170

2011

4 381

4 076

169

136

2010

4 376

4 110

147

119

2009

4 379

4 127

167

85


 1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.