alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2014

35. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2014

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

5

2

 

0

0

0

Uppsala

17

15

2

 

0

0

0

Södermanlands

3

2

1

 

1

1

0

Östergötlands

97

87

10

 

0

0

0

Jönköpings

17

16

1

 

0

0

0

Kronobergs

3

3

0

 

1

1

0

Kalmar

26

25

1

 

27

27

0

Gotlands

43

40

3

 

0

0

0

Blekinge

14

11

3

 

43

35

8

Skåne

286

268

18

 

109

105

4

Hallands

89

81

8

 

2

2

0

Västra Götalands

107

95

12

 

3

2

1

Värmlands

29

27

2

 

0

0

0

Örebro

42

40

2

 

0

0

0

Västmanlands

2

2

0

 

0

0

0

Dalarnas

65

62

3

 

0

0

0

Gävleborgs

30

29

1

 

0

0

0

Västernorrlands

10

9

1

 

0

0

0

Jämtlands

18

17

1

 

0

0

0

Västerbottens

40

32

8

 

0

0

0

Norrbottens

40

39

1

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

221

204

17

 

25

25

0

Götalands mellanbygder

213

199

14

 

144

135

9

Götalands norra slättbygder

177

159

18

 

3

2

1

Svealands slättbygder

79

70

9

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

68

61

7

 

13

10

3

Mell. Sveriges skogsbygder

64

61

3

 

0

0

0

Nedre Norrland

79

76

3

 

0

0

0

Övre Norrland

84

75

9

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

985

905

80

 

186

173

13

2013

1 000

920

80

 

192

181

11

2012

1 048

980

68

 

187

176

11

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12


 1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.