alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till

 

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2014

36. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2014

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

33

28

5

Uppsala

42

38

4

Södermanlands

42

38

4

Östergötlands

54

50

4

Jönköpings

59

54

5

Kronobergs

27

26

1

Kalmar

51

42

9

Gotlands

38

36

2

Blekinge

10

9

1

Skåne

103

90

13

Hallands

48

46

2

Västra Götalands

171

142

29

Värmlands

53

46

7

Örebro

30

26

4

Västmanlands

26

24

2

Dalarnas

37

34

3

Gävleborgs

40

39

1

Västernorrlands

31

28

3

Jämtlands

29

27

2

Västerbottens

45

41

4

Norrbottens

31

30

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69

64

5

Götalands mellanbygder

103

89

14

Götalands norra slättbygder

112

96

16

Svealands slättbygder

178

159

19

Götalands skogsbygder

255

228

27

Mell. Sveriges skogsbygder

99

85

14

Nedre Norrland

101

96

5

Övre Norrland

83

77

6

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119

2011

1 000

894

106

2010

1 000

910

90

2009

1 000

932

68


 1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.