alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

100

..

..

Uppsala

1

..

..

70

..

..

Södermanlands

2

..

..

30

..

..

Östergötlands

28

6 460

5,1

1 060

6 900

5,1

Jönköpings

-

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

65

6 500

1,7

2 610

17 000

1,7

Gotlands

65

5 610

2,9

3 070

17 200

2,9

Blekinge

5

..

..

240

..

..

Skåne

79

6 870

1,7

4 710

32 400

1,7

Hallands

12

..

..

260

..

..

Västra Götalands

26

7 050

2,5

920

6 500

2,5

Värmlands

1

..

..

80

..

..

Örebro

3

..

..

110

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

61

6 810

2,7

2 940

20 100

2,7

Götalands mellanbygder

155

6 180

1,5

7 490

46 300

1,5

Götalands norra slättbygder

48

6 940

1,8

1 780

12 400

1,8

Svealands slättbygder

8

..

..

430

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

670

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

30

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 430

.

14 520

77 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.