alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

4 180

2,6

9 560

40 000

2,6

Uppsala

202

4 660

1,8

33 290

155 100

1,8

Södermanlands

134

4 520

2,2

13 960

63 100

2,2

Östergötlands

178

4 860

2,6

15 990

77 700

2,6

Jönköpings

61

3 840

5,6

5 730

22 000

7,9

Kronobergs

40

3 810

6,0

2 510

9 600

11,2

Kalmar

120

4 620

3,2

9 210

42 500

4,2

Gotlands

129

4 320

2,6

11 740

50 700

3,2

Blekinge

54

4 720

4,2

3 350

15 800

4,6

Skåne

494

5 950

1,2

71 630

425 900

1,3

Hallands

138

5 430

1,5

18 390

99 900

1,7

Västra Götalands

316

4 720

1,8

43 650

206 100

2,0

Värmlands

80

3 650

3,1

9 610

35 100

3,2

Örebro

117

4 480

2,2

15 990

71 600

2,2

Västmanlands

122

4 660

2,1

16 380

76 300

2,1

Dalarnas

59

3 440

3,5

8 000

27 500

3,5

Gävleborgs

91

3 140

2,9

9 780

30 700

2,9

Västernorrlands

41

2 670

3,8

3 070

8 200

5,0

Jämtlands

50

2 940

2,0

2 000

5 900

3,3

Västerbottens

69

2 890

2,8

8 290

24 000

3,3

Norrbottens

60

2 740

2,2

3 810

10 500

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

444

6 120

1,1

62 160

380 600

1,1

Götalands mellanbygder

374

5 010

1,5

39 550

197 900

1,8

Götalands norra slättbygder

395

5 040

1,5

47 280

238 100

1,5

Svealands slättbygder

693

4 500

1,0

93 620

421 400

1,0

Götalands skogsbygder

292

3 980

2,4

30 540

121 600

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

140

3 660

2,3

16 180

59 200

2,4

Nedre Norrland

167

3 050

2,4

14 530

44 300

2,6

Övre Norrland

132

2 840

2,0

12 160

34 500

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 480

.

335 850

1 515 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.