alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

59

3 980

4,5

3 910

15 500

4,7

Uppsala

97

4 300

4,4

7 420

31 900

4,4

Södermanlands

109

3 880

2,6

8 270

32 100

4,7

Östergötlands

127

3 920

4,2

8 300

32 600

4,4

Jönköpings

59

3 460

8,0

4 580

15 800

9,5

Kronobergs

33

4 070

6,0

2 430

9 900

10,1

Kalmar

52

3 780

5,4

2 880

10 900

5,5

Gotlands

32

3 400

8,0

1 350

4 600

10,8

Blekinge

23

4 270

8,8

690

2 900

8,8

Skåne

125

4 950

2,7

7 150

35 400

5,8

Hallands

91

5 060

2,0

7 120

36 000

2,5

Västra Götalands

416

4 400

1,7

60 770

267 100

1,7

Värmlands

87

3 260

5,0

8 740

28 500

6,6

Örebro

122

4 490

1,9

13 500

60 600

1,9

Västmanlands

126

3 910

4,1

14 120

55 300

4,1

Dalarnas

45

3 920

4,3

3 910

15 300

5,2

Gävleborgs

51

2 740

7,1

3 360

9 200

7,1

Västernorrlands

8

..

..

360

..

..

Jämtlands

5

..

..

50

..

..

Västerbottens

12

..

..

490

..

..

Norrbottens

14

..

..

310

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

151

5 170

1,8

9 380

48 500

2,3

Götalands mellanbygder

92

4 330

3,6

4 450

19 300

5,7

Götalands norra slättbygder

422

4 570

1,7

52 350

239 300

1,7

Svealands slättbygder

545

4 060

1,8

50 140

203 400

2,0

Götalands skogsbygder

265

3 690

2,8

26 280

96 800

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

143

3 660

2,6

13 500

49 500

3,0

Nedre Norrland

49

2 500

7,0

2 840

7 100

8,4

Övre Norrland

26

2 410

16,5

800

1 900

22,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 930

.

181 250

715 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.