alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

820

..

..

Uppsala

30

6 270

5,0

1 300

8 100

5,0

Södermanlands

44

6 310

2,1

2 850

18 000

2,1

Östergötlands

92

6 010

2,8

5 770

34 700

2,8

Jönköpings

20

4 530

6,0

770

3 500

6,1

Kronobergs

15

..

..

560

..

..

Kalmar

76

5 450

2,4

3 920

21 300

2,4

Gotlands

68

5 590

3,1

2 970

16 600

3,1

Blekinge

15

..

..

600

..

..

Skåne

86

6 590

2,6

6 070

39 900

2,7

Hallands

67

6 480

2,5

3 270

21 200

2,5

Västra Götalands

105

5 740

2,3

6 470

37 200

2,3

Värmlands

9

..

..

620

..

..

Örebro

28

5 250

3,5

1 320

6 900

3,5

Västmanlands

13

..

..

680

..

..

Dalarnas

1

..

..

60

..

..

Gävleborgs

4

..

..

100

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

6 570

2,3

4 800

31 500

2,4

Götalands mellanbygder

158

6 140

2,0

9 080

55 800

2,0

Götalands norra slättbygder

151

6 020

2,0

8 850

53 300

2,0

Svealands slättbygder

128

6 000

1,9

6 900

41 400

1,9

Götalands skogsbygder

125

5 120

2,7

6 320

32 300

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

5 250

3,2

2 180

11 500

3,2

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 890

.

31 950

154 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.