alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

190

..

..

Uppsala

13

..

..

1 700

..

..

Södermanlands

20

3 160

5,8

650

2 100

25,9

Östergötlands

22

2 960

7,1

1 710

5 100

12,8

Jönköpings

24

3 680

4,7

1 160

4 300

11,9

Kronobergs

5

..

..

250

..

..

Kalmar

15

..

..

720

..

..

Gotlands

6

..

..

240

..

..

Blekinge

3

..

..

40

..

..

Skåne

14

..

..

850

..

..

Hallands

8

..

..

420

..

..

Västra Götalands

61

3 260

5,1

4 710

15 300

14,0

Värmlands

14

..

..

750

..

..

Örebro

10

..

..

950

..

..

Västmanlands

5

..

..

430

..

..

Dalarnas

5

..

..

270

..

..

Gävleborgs

6

..

..

260

..

..

Västernorrlands

4

..

..

80

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

10

..

..

190

..

..

Norrbottens

4

..

..

100

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

490

..

..

Götalands mellanbygder

15

..

..

760

..

..

Götalands norra slättbygder

54

3 140

5,8

3 360

10 500

15,2

Svealands slättbygder

55

3 100

7,0

3 770

11 700

14,2

Götalands skogsbygder

71

3 470

4,1

4 900

17 000

9,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

2 420

9,4

1 620

3 800

19,0

Nedre Norrland

11

..

..

310

..

..

Övre Norrland

14

..

..

290

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 250

.

20 440

66 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.