alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

JO 16 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014

9. Grain maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2014

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

10

..

..

180

..

..

Gotlands

2

..

..

80

..

..

Blekinge

3

..

..

50

..

..

Skåne

20

7 060

4,7

730

5 200

18,4

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

620

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

360

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

100

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

35

7 400

3,3

950

7 100

14,1

2013

40

5 990

3,4

1 270

7 400

12,4

2012

37

6 290

4,0

2 360

14 600

15,9

2011

40

8 020

2,1

2 090

16 000

13,7

2010

32

5 610

5,0

1 340

7 300

16,8

2009

29

6 400

3,4

1 290

8 300

16,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

6 460

.

1 670

10 700

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.