Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 16 SM 1502

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 juli 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-JO16SM1501_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.