Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Företag med viltskada fördelat på gröda 2014, procent

2. Viltskadad grödareal 2014, procent och hektar

3a. Höstvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

3b. Höstvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

4a. Vårvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

4b. Vårvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

5a. Höstråg. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

5b. Höstråg. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

6a. Höstkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

6b. Höstkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

7a. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

7b. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

8a. Havre. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

8b. Havre. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

9a. Rågvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

9b. Rågvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

10a. Blandsäd. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

10b. Blandsäd. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

11a. Majs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

11b. Majs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

12a. Ärter. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

12b. Ärter. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

13a. Åkerbönor. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

13b. Åkerbönor. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

14a. Höstraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

14b. Höstraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

15a. Vårraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

15b. Vårraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

16a. Höstrybs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

16b. Höstrybs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

17a. Vårrybs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

17b. Vårrybs. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

18a. Oljelin. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

18b. Oljelin. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

19a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

19b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

20a. Majs till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

20b. Majs till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

21a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

21b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

22a. Matpotatis. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

22b. Matpotatis. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

23a. Potatis för stärkelse. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

23b. Potatis för stärkelse. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

24a. Slåttervall. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

24b. Slåttervall. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

25. Andel företag med viltskada bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

26a. Andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

26b. Antal företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda fördelat på djurslag, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014

27. Andel av företag utan viltskada där förekomst av vilt påverkar val av gröda, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable