Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Företag med viltskada fördelat på gröda 2014, procent

1. Farms with wildlife damage by crop 2014, per cent

 

Område

Höst-
vete,

%

Vår-
vete,

%

Råg,


%

Höst-
korn,

%

Vår-
korn,

%

Havre,


%

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33,7

31,5

..

..

31,0

33,6

Uppsala

30,6

32,1

16,4

..

27,3

25,6

Södermanlands

56,3

40,6

45,8

..

35,0

45,5

Östergötlands

23,8

12,6

5,3

0,0

15,4

35,8

Jönköpings

21,5

42,3

..

..

34,6

46,1

Kronobergs

..

..

..

..

48,5

52,6

Kalmar

33,1

32,0

..

18,6

18,2

38,8

Gotlands

2,7

0,6

1,1

4,9

7,6

0,0

Blekinge

54,2

14,0

..

..

22,8

46,0

Skåne

21,2

14,0

25,3

11,8

12,2

13,6

Hallands

26,0

20,5

..

..

21,5

19,8

Västra Götalands

13,9

17,2

12,9

0,0

17,8

32,4

Värmlands

8,1

9,8

..

..

15,4

38,1

Örebro

14,5

25,8

..

..

21,1

18,7

Västmanlands

24,4

31,2

..

..

26,4

46,1

Dalarnas

18,6

10,6

..

-

3,8

32,0

Gävleborgs

2,6

14,2

..

-

21,1

45,4

Västernorrlands

..

..

..

-

34,4

..

Jämtlands

..

..

..

-

27,6

..

Västerbottens

-

..

..

-

33,0

..

Norrbottens

..

..

..

-

25,0

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21,1

14,5

21,5

14,0

11,1

9,7

Götalands mellanbygder

17,2

6,7

23,3

11,4

10,3

12,7

Götalands norra slättbygder

15,9

12,5

11,2

0,0

11,1

19,7

Svealands slättbygder

32,1

28,8

22,2

..

25,5

32,1

Götalands skogsbygder

36,8

36,3

21,4

..

33,5

45,8

Mellersta Sveriges skogsbygd.

15,7

25,5

..

..

14,5

53,7

Nedre Norrland

..

7,5

..

..

24,8

46,0

Övre Norrland

..

3,5

..

-

30,4

13,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

23,3

21,9

18,2

9,4

20,0

32,3


  Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 forts. Företag med viltskada fördelat på gröda 2014, procent

1 cont. Farms with wildlife damage by crop 2014, per cent

 

Område

Råg-
vete,

%

Bland-
säd,

%

Majs,


%

Ärter,


%

Åker-
bönor,

%

Höst-
raps,

%

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

59,4

..

58,9

Uppsala

11,7

30,6

..

34,1

..

16,6

Södermanlands

42,1

25,8

..

56,7

50,7

39,2

Östergötlands

18,9

39,1

..

17,2

17,0

10,1

Jönköpings

51,2

30,3

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

36,1

49,9

40,0

48,9

..

19,2

Gotlands

1,3

..

3,0

3,4

..

7,0

Blekinge

..

..

..

..

..

25,1

Skåne

25,7

21,9

24,2

..

10,5

20,8

Hallands

13,6

13,9

43,3

..

..

22,2

Västra Götalands

7,8

28,0

..

27,4

11,0

19,7

Värmlands

..

19,5

..

..

..

..

Örebro

25,4

..

..

24,4

28,7

26,5

Västmanlands

..

..

..

43,8

11,9

27,7

Dalarnas

..

..

-

..

..

..

Gävleborgs

..

18,1

..

..

..

..

Västernorrlands

..

31,0

-

-

-

-

Jämtlands

-

29,7

-

..

-

-

Västerbottens

..

39,7

-

-

-

..

Norrbottens

..

7,7

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21,8

2,0

20,5

..

5,1

19,3

Götalands mellanbygder

8,7

17,4

26,6

25,0

..

18,6

Götalands norra slättbygder

9,3

17,2

..

20,2

13,1

14,3

Svealands slättbygder

25,6

26,5

..

41,3

18,7

29,5

Götalands skogsbygder

34,3

44,1

43,9

..

18,1

21,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

30,7

25,6

..

22,5

..

30,3

Nedre Norrland

..

24,1

..

..

..

..

Övre Norrland

..

36,9

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

21,0

28,0

28,8

32,6

15,0

19,3


  Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 forts. Företag med viltskada fördelat på gröda 2014, procent

1 cont. Farms with wildlife damage by crop 2014, per cent

 

Område

Vår-
raps,

%

Höst-
rybs,

%

Vår-
rybs,

%

Olje-
lin,

%

Mat-
potatis,

%

Potatis för stärkelse,

%

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9,9

..

..

..

..

-

Uppsala

8,7

..

..

..

..

-

Södermanlands

28,4

..

..

15,5

..

..

Östergötlands

7,5

..

..

0,6

8,9

-

Jönköpings

..

..

-

-

..

-

Kronobergs

..

..

..

-

..

..

Kalmar

..

-

..

..

..

17,0

Gotlands

0,0

..

..

-

0,0

-

Blekinge

..

-

-

-

..

16,2

Skåne

..

..

..

..

17,3

27,9

Hallands

24,2

..

-

..

20,2

..

Västra Götalands

14,3

..

..

..

17,7

..

Värmlands

..

..

..

-

17,0

-

Örebro

18,0

..

..

..

8,7

-

Västmanlands

11,7

..

..

..

..

-

Dalarnas

..

-

..

..

6,8

-

Gävleborgs

..

..

..

-

10,7

-

Västernorrlands

..

-

..

-

..

-

Jämtlands

..

-

-

-

..

-

Västerbottens

..

-

..

-

24,3

-

Norrbottens

..

-

..

-

12,9

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19,9

..

..

..

20,0

8,0

Götalands mellanbygder

3,4

..

..

..

11,0

27,5

Götalands norra slättbygder

10,4

..

..

0,9

21,9

..

Svealands slättbygder

14,2

15,4

..

10,9

30,7

..

Götalands skogsbygder

18,2

..

..

..

28,3

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

4,7

-

Nedre Norrland

..

-

..

-

11,2

-

Övre Norrland

..

-

..

-

15,3

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

14,0

17,8

22,6

4,2

19,4

23,7


  Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 forts. Företag med viltskada fördelat på gröda 2014, procent

1 cont. Farms with wildlife damage by crop 2014, per cent

 

Område

Stråsädes-
grödor (exkl.
majs) till
grönfoder, %

Majs
till
grönfoder,
%

Andra grö-
dor än strå-
säd till grön-
foder, %

%

Slåtter-
vall,

%

Betes-
vall,

%

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

36,8

..

40,8

12,3

0,0

Uppsala

42,3

..

24,1

16,1

0,6

Södermanlands

59,0

..

42,7

47,0

16,4

Östergötlands

38,3

..

15,5

44,1

11,0

Jönköpings

50,1

..

7,4

32,7

3,6

Kronobergs

60,1

..

55,7

60,1

9,8

Kalmar

42,9

40,0

21,8

33,1

6,7

Gotlands

11,0

3,0

5,5

7,1

0,0

Blekinge

47,7

..

43,2

..

..

Skåne

24,3

24,2

20,6

27,2

13,7

Hallands

30,4

43,3

31,1

22,4

0,4

Västra Götalands

34,1

..

27,5

13,7

2,8

Värmlands

29,5

..

33,2

7,1

0,0

Örebro

31,3

..

25,1

9,5

8,6

Västmanlands

53,3

..

27,1

11,3

10,3

Dalarnas

19,8

-

13,0

6,0

0,0

Gävleborgs

41,1

..

..

4,5

0,6

Västernorrlands

32,9

-

..

0,0

0,0

Jämtlands

28,8

-

..

5,2

0,0

Västerbottens

35,3

-

..

2,1

0,0

Norrbottens

24,7

-

..

2,5

0,0

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22,3

20,5

20,4

6,7

0,3

Götalands mellanbygder

20,9

26,6

18,2

22,9

6,3

Götalands norra slättbygder

23,8

..

22,6

12,1

0,3

Svealands slättbygder

42,1

..

29,7

16,1

3,0

Götalands skogsbygder

49,7

43,9

26,4

38,1

11,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

45,3

..

24,9

14,5

5,8

Nedre Norrland

35,3

..

..

3,6

0,0

Övre Norrland

32,9

-

..

1,9

0,0

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

35,1

28,8

23,4

20,1

5,2


  Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..)