Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

7a. Spring barley. Wildlife damage, loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, per cent

 

Område

Skörde-bortfall,
%

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
%

Älg,

%

Kron-
hjort,
%

Dov-
hjort,
%

Rå-
djur,
%

Tra-
nor,
%

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,6

23

68,7

2,0

..

3,3

1,8

..

Uppsala

1,2

21

63,5

6,3

11,1

..

..

8,9

Södermanlands

3,1

16

51,9

1,9

13,1

29,7

0,5

..

Östergötlands

0,7

31

60,0

..

..

17,9

7,9

4,8

Jönköpings

2,9

39

68,2

..

..

..

..

29,3

Kronobergs

7,4

38

89,2

..

..

..

..

5,3

Kalmar

0,9

26

89,0

..

..

..

..

..

Gotlands

0,4

53

..

..

..

..

7,4

..

Blekinge

2,1

36

79,9

..

..

..

..

..

Skåne

0,7

20

33,5

..

5,0

20,4

6,4

..

Hallands

0,7

28

54,5

..

..

..

..

10,4

Västra Götalands

0,7

23

43,7

10,5

..

28,0

5,0

6,3

Värmlands

1,0

24

..

..

..

..

..

80,5

Örebro

1,3

18

47,2

..

4,7

..

..

9,7

Västmanlands

0,9

21

78,2

..

4,3

15,3

..

..

Dalarnas

0,5

50

..

..

..

..

..

86,5

Gävleborgs

2,4

33

..

..

..

..

..

31,5

Västernorrlands

1,4

22

..

..

..

..

..

34,1

Jämtlands

2,5

17

..

..

..

..

..

82,1

Västerbottens

3,7

23

..

6,9

..

..

..

68,9

Norrbottens

2,4

23

..

..

..

..

..

81,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

18

36,9

..

1,6

22,4

6,5

..

Götalands mellanbygder

1,0

27

25,6

..

6,7

12,8

5,7

..

Götalands norra slättbygder

0,5

26

26,4

11,0

..

38,6

9,9

8,6

Svealands slättbygder

1,5

10

59,3

3,0

8,6

11,9

0,4

9,4

Götalands skogsbygder

2,4

17

80,8

2,6

..

1,1

0,5

9,4

Mellersta Sveriges skogsbygd.

1,5

21

29,8

..

..

..

..

24,1

Nedre Norrland

2,2

25

..

7,6

..

..

..

38,8

Övre Norrland

3,3

19

..

7,7

..

..

..

71,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

1,2

6

45,8

3,8

4,1

12,0

2,1

14,9


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

7a forts. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, procent

7a cont. Spring barley. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, per cent

 

Område

Gäss,

%

Sva-
nar,
%

Duvor,

%

Kråk-
fåglar
%

Grävling,

%

Sork,

%

Björn,

%

Annat
vilt,
%

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

7,3

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

2,2

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

5,1

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

67,3

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

29,4

..

..

2,4

..

..

..

..

Hallands

10,3

..

6,9

10,9

..

..

..

..

Västra Götalands

5,1

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

14,8

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

17,4

5,4

..

7,1

..

..

..

..

Västernorrlands

57,4

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

15,2

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

16,4

6,7

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

2,6

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13,5

..

..

7,7

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

40,3

..

..

..

..

..

..

6,4

Götalands norra slättbygder

3,3

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

6,3

..

..

..

0,6

..

..

0,3

Götalands skogsbygder

2,7

..

0,2

1,2

0,9

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygd.

2,7

..

..

1,3

..

..

..

..

Nedre Norrland

22,2

..

..

5,4

..

..

..

20,5

Övre Norrland

13,3

5,5

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

11,3

0,7

0,8

1,6

0,6

..

..

2,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).