Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Blandsäd. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

10b. Mixed grain. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

6 729

295

36

285

..

..

..

..

 

Södermanlands

2 299

235

41

187

13

5

29

..

 

Östergötlands

5 633

579

42

282

..

..

237

..

 

Jönköpings

4 654

385

34

120

114

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

3 188

349

35

150

..

..

..

..

 

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

3 163

521

41

401

..

..

93

..

 

Hallands

1 492

10

93

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

15 816

490

37

102

181

..

31

17

 

Värmlands

1 655

197

58

..

27

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

369

1

84

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

165

10

34

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

57

20

20

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

467

16

59

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

319

18

24

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 882

127

13

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

2 927

176

29

..

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

10 940

430

37

140

..

..

50

11

 

Svealands slättbygder

12 514

838

25

533

59

6

35

..

 

Götalands skogsbygder

18 441

1 420

25

726

312

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

4 569

723

40

276

135

..

211

..

 

Nedre Norrland

637

31

18

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

782

33

31

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

52 590

3 675

14

1 770

577

50

504

70

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b forts. Blandsäd. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

10b cont. Mixed grain. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

170

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

20

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

269

382

..

47

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).