Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Viltskadad grödareal 2014, procent och hektar

2. Wildlife damaged crop area 2014, per cent and hectare

 

Område

Spannmål totalt (exkl. majs)

 

Höstvete

 

Vårkorn

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13,5

4 290

13

 

12,9

1 950

16

 

12,9

1 230

22

Uppsala

6,5

5 930

12

 

7,0

2 440

18

 

5,3

1 770

20

Södermanlands

15,6

9 150

10

 

14,2

3 850

12

 

15,8

2 200

18

Östergötlands

4,7

4 420

21

 

3,1

1 720

25

 

5,8

930

48

Jönköpings

22,6

3 390

16

 

29,4

550

25

 

14,2

810

36

Kronobergs

33,3

2 380

19

 

..

..

..

 

22,0

550

28

Kalmar

20,1

6 750

12

 

29,4

3 520

13

 

9,7

900

27

Gotlands

1,4

470

44

 

1,1

100

50

 

1,1

130

74

Blekinge

9,8

930

25

 

10,0

340

31

 

9,3

310

34

Skåne

5,8

12 220

10

 

6,2

6 120

13

 

3,2

2 270

23

Hallands

9,1

4 060

24

 

15,7

1 730

28

 

3,7

690

61

Västra Götalands

6,9

14 130

13

 

4,4

3 080

22

 

6,4

2 800

32

Värmlands

7,8

2 100

15

 

7,6

290

33

 

4,3

410

32

Örebro

5,5

2 870

21

 

6,3

820

41

 

2,6

410

28

Västmanlands

11,5

6 670

18

 

8,2

1 520

22

 

7,2

1 180

47

Dalarnas

2,0

340

45

 

2,4

70

45

 

2,1

170

75

Gävleborgs

6,4

1 040

26

 

0,1

0

70

 

4,6

450

32

Västernorrlands

5,6

220

39

 

..

..

..

 

5,7

180

44

Jämtlands

6,7

140

38

 

..

..

..

 

7,0

140

39

Västerbottens

10,3

930

30

 

..

..

..

 

10,9

900

30

Norrbottens

4,6

200

23

 

..

..

..

 

4,7

180

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

5,0

8 980

11

 

5,7

4 920

14

 

2,6

1 610

30

Götalands mellanbygder

7,9

9 270

13

 

11,1

4 550

14

 

4,6

1 840

27

Götalands norra slättbygd.

4,8

11 910

14

 

3,6

4 160

19

 

4,8

2 270

31

Svealands slättbygder

9,6

29 010

6

 

9,8

10 880

8

 

7,3

6 810

12

Götalands skogsbygder

18,6

17 410

9

 

23,0

3 970

15

 

11,6

3 530

22

Mell Sveriges skogsbygder

9,5

4 510

16

 

2,5

220

30

 

3,6

590

24

Nedre Norrland

6,3

1 250

21

 

..

..

..

 

6,0

870

23

Övre Norrland

8,4

1 120

25

 

..

..

..

 

8,8

1 070

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

8,2

83 490

4

 

7,6

28 710

6

 

5,9

18 730

8


  Andelarna är beräknade på den totala arealen av varje gröda enligt JO 10 SM 1501.

För grödorna vårvete, råg, höstkorn, rågvete, majs, ärter, åkerbönor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin och majs till grönfoder är uppgifterna för osäkra för att publiceras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 forts. Viltskadad grödareal 2014, procent och hektar

2 cont. Wild life damaged crop area 2014, per cent and hectare

 

Område

Havre

 

Blandsäd

 

Matpotatis

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16,6

650

23

 

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

6,1

460

38

 

6,3

110

30

 

..

..

..

Södermanlands

14,7

1 210

18

 

34,1

220

45

 

..

..

..

Östergötlands

11,1

920

39

 

33,2

570

39

 

2,6

50

34

Jönköpings

31,9

1 460

23

 

26,9

310

31

 

..

..

..

Kronobergs

43,0

1 040

25

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

32,0

920

29

 

36,5

260

32

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

.

 

..

..

..

 

0,0

0

.

Blekinge

26,2

180

27

 

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

8,0

570

35

 

31,0

260

31

 

6,1

410

11

Hallands

13,5

960

46

 

0,0

0

.

 

13,1

250

24

Västra Götalands

11,1

6 720

17

 

17,2

810

27

 

6,3

140

28

Värmlands

13,5

1 180

20

 

30,2

230

29

 

7,1

20

24

Örebro

5,3

710

26

 

..

..

..

 

2,4

10

14

Västmanlands

21,6

3 040

23

 

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

3,1

120

60

 

..

..

..

 

3,1

30

17

Gävleborgs

16,8

560

43

 

16,6

40

66

 

15,1

30

32

Västernorrlands

..

..

..

 

49,3

40

48

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

37,6

0

3

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

7,5

10

58

 

29,5

90

33

Norrbottens

..

..

..

 

6,9

10

35

 

5,6

30

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

5,2

490

37

 

15,8

80

26

 

8,1

410

16

Götalands mellanbygder

13,8

610

50

 

33,2

250

46

 

6,2

300

13

Götalands norra slättbygd.

7,3

3 840

21

 

23,8

800

27

 

4,7

170

24

Svealands slättbygder

13,1

6 540

15

 

18,8

710

24

 

4,8

50

19

Götalands skogsbygder

25,2

6 630

14

 

23,4

1 150

22

 

43,6

340

18

Mell Sveriges skogsbygder

22,2

3 000

20

 

30,7

500

39

 

3,6

20

20

Nedre Norrland

11,4

320

67

 

25,7

80

34

 

7,1

60

23

Övre Norrland

3,5

30

35

 

7,3

20

40

 

15,0

120

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

13,4

21 440

8

 

23,0

3 550

12

 

8,5

1 490

9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 forts. Viltskadad grödareal 2014, procent och hektar

2 cont. Wild life damaged crop area 2014, per cent and hectare

 

Område

Potatis för stärkelse

 

Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder

 

Andra grödor än stråsäd till grönfoder

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

39,4

240

40

 

0,0

0

..

Uppsala

..

..

..

 

14,5

210

51

 

0,6

0

94

Södermanlands

..

..

..

 

52,2

830

32

 

49,6

90

56

Östergötlands

..

..

..

 

11,4

180

55

 

2,4

20

63

Jönköpings

..

..

..

 

16,1

350

37

 

0,3

10

53

Kronobergs

..

..

..

 

34,0

470

37

 

30,3

400

62

Kalmar

9,1

60

33

 

24,5

340

40

 

2,8

100

69

Gotlands

..

..

..

 

4,7

70

75

 

0,0

0

.

Blekinge

8,9

160

50

 

31,4

130

55

 

84,6

170

14

Skåne

7,6

270

12

 

4,4

200

37

 

1,0

10

48

Hallands

..

..

..

 

1,6

30

63

 

15,7

70

49

Västra Götalands

..

..

..

 

8,6

720

36

 

15,0

580

22

Värmlands

..

..

..

 

6,1

210

43

 

0,0

0

..

Örebro

..

..

..

 

8,4

60

54

 

0,0

0

..

Västmanlands

..

..

..

 

21,5

50

74

 

0,0

0

..

Dalarnas

..

..

..

 

1,2

10

87

 

0,0

0

..

Gävleborgs

..

..

..

 

4,9

80

64

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

9,0

150

49

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

9,8

150

26

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

19,9

520

28

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

4,1

50

57

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

8,8

50

65

 

0,0

0

.

 

1,9

0

46

Götalands mellanbygder

8,9

440

19

 

5,5

260

43

 

5,2

130

97

Götalands norra slättbygd.

..

..

..

 

6,6

360

44

 

12,4

170

15

Svealands slättbygder

..

..

..

 

24,1

1 450

33

 

14,4

120

79

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

17,5

1 770

19

 

13,2

1 370

38

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

7,2

260

37

 

6,0

40

80

Nedre Norrland

..

..

..

 

7,1

340

27

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

15,3

620

25

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

8,7

540

17

 

12,2

5 070

14

 

11,2

1 880

22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 forts. Viltskadad grödareal 2014, procent och hektar

2 cont. Wild life damaged crop area 2014, per cent and hectare

 

Område

Slåttervall

 

Betesvall

 

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

%

Hektar

Medelfel, %

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,9

380

85

 

0,0

0

..

 

Uppsala

3,9

1 410

38

 

0,0

0

..

 

Södermanlands

31,2

11 190

28

 

3,8

160

81

 

Östergötlands

18,7

11 510

26

 

8,6

680

61

 

Jönköpings

13,0

7 400

30

 

4,4

290

53

 

Kronobergs

20,5

5 790

27

 

32,0

2 430

41

 

Kalmar

11,6

6 720

23

 

5,9

460

73

 

Gotlands

2,5

890

48

 

0,0

0

..

 

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

 

Skåne

12,3

9 410

21

 

17,3

3 860

35

 

Hallands

20,0

7 530

43

 

0,0

0

62

 

Västra Götalands

9,2

13 470

27

 

0,6

190

95

 

Värmlands

2,8

1 350

82

 

0,0

0

..

 

Örebro

3,7

930

63

 

0,0

0

..

 

Västmanlands

11,4

1 540

60

 

14,6

420

55

 

Dalarnas

0,0

0

.

 

0,0

0

..

 

Gävleborgs

3,9

1 380

87

 

0,0

0

..

 

Västernorrlands

0,0

0

.

 

0,0

0

..

 

Jämtlands

2,2

590

65

 

0,0

0

..

 

Västerbottens

2,5

1 000

73

 

0,0

0

..

 

Norrbottens

5,9

1 330

59

 

0,0

0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygd.

5,9

2 140

49

 

0,0

0

62

 

Götalands mellanbygder

8,8

9 060

36

 

3,7

550

69

 

Götalands norra slättbygd.

10,2

9 440

32

 

0,0

0

..

 

Svealands slättbygder

11,9

15 900

26

 

0,6

200

81

 

Götalands skogsbygder

16,0

41 990

12

 

14,8

7 450

24

 

Mell Sveriges skogsbygder

7,2

6 320

45

 

4,1

590

58

 

Nedre Norrland

2,1

1 980

59

 

0,0

0

..

 

Övre Norrland

3,7

2 430

43

 

0,0

0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

10,1

88 520

10

 

5,4

8 630

23