Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Ärter. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

12b. Peas. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 113

180

21

157

..

..

..

..

 

Uppsala

8 887

288

10

233

..

..

..

..

 

Södermanlands

2 976

206

13

119

29

23

19

..

 

Östergötlands

9 746

138

38

74

..

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

3 333

119

11

44

..

..

..

..

 

Gotlands

4 531

12

73

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

4 278

189

29

15

..

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

3 241

92

18

48

..

..

..

..

 

Västmanlands

3 615

165

21

123

12

..

..

20

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

8 641

146

13

48

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

12 407

208

25

35

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

21 866

872

7

614

54

37

26

28

 

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

2 326

237

28

192

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

48 162

1 652

6

978

69

39

70

49

 


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12b forts. Ärter. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

12b cont. Peas. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

14

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

29

..

2

..

..

..

Södermanlands

..

6

..

7

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

35

..

23

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

49

..

6

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

37

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

29

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

62

..

7

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

56

..

42

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

14

16

..

77

..

2

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

39

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

49

153

..

213

15

3

..

..

..


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).