Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

14b. Winter rape. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 974

236

27

61

47

..

..

..

 

Uppsala

6 735

274

37

..

112

..

..

..

 

Södermanlands

6 693

318

9

88

29

82

35

18

 

Östergötlands

31 308

461

39

25

192

..

..

10

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

14 952

296

47

125

29

..

..

..

 

Gotlands

13 651

162

50

..

..

..

..

54

 

Blekinge

3 770

67

27

39

..

..

..

..

 

Skåne

178 504

3 203

8

1 165

..

571

663

135

 

Hallands

7 596

118

36

27

54

..

..

..

 

Västra Götalands

27 418

281

14

12

228

..

14

21

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

3 906

110

18

..

25

17

..

..

 

Västmanlands

1 979

109

35

..

79

..

..

..

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

137 214

2 031

11

600

..

110

592

104

 

Götalands mellanbygder

73 436

1 685

14

765

..

477

61

152

 

Götalands norra slättbygder

55 164

694

27

28

393

..

14

30

 

Svealands slättbygder

23 259

1 049

12

278

287

139

72

74

 

Götalands skogsbygder

10 626

209

13

25

116

..

..

13

 

Mellersta Sveriges skogsb.

2 550

50

17

..

16

19

..

12

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

302 357

5 714

7

1 676

841

743

781

382

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14b forts. Höstraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

14b cont. Winter rape. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

31

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

203

17

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

35

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

87

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

525

..

33

16

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

473

..

33

16

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

137

78

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

209

18

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

82

41

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

10

913

166

45

17

..

..

..

141


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).