Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

15b. Spring rape. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 634

54

51

43

..

..

..

..

 

Uppsala

4 039

17

40

5

..

..

..

..

 

Södermanlands

2 331

114

11

57

18

35

2

..

 

Östergötlands

2 949

10

31

..

7

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gotlands

1 541

0

.

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Hallands

2 036

31

35

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

5 575

40

28

..

34

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

1 991

42

10

18

13

..

..

..

 

Västmanlands

1 705

11

21

2

6

..

..

..

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 160

27

39

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

2 163

11

67

..

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

7 357

28

19

..

20

..

..

2

 

Svealands slättbygder

11 996

223

14

110

40

47

9

..

 

Götalands skogsbygder

1 678

32

41

..

31

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

26 478

387

9

143

130

60

15

5

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15b forts. Vårraps. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

15b cont. Spring rape. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

25

..

..

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).