Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Oljelin. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

18b. Oil flax. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

1 429

8

19

3

..

2

3

..

 

Östergötlands

6 098

3

0

..

..

..

..

..

 

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

6 614

1

50

..

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

3 424

13

15

5

..

3

5

..

 

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

11 035

19

13

9

..

4

6

..

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18b forts. Oljelin. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

18b cont. Oil flax. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

..

..

..

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).