Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, procent

19a. Cereals harvested green (excluding green maize). Wildlife damage, loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, per cent

 

Område

Skörde-bortfall,
%

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
%

Älg,

%

Kron-
hjort,
%

Dov-
hjort,
%

Rå-
djur,
%

Tra-
nor,
%

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,4

44

98,3

..

..

..

..

..

Uppsala

4,6

53

100,0

..

..

..

..

..

Södermanlands

7,2

47

97,0

..

..

..

..

..

Östergötlands

4,1

68

94,2

..

..

..

..

..

Jönköpings

5,3

53

38,7

7,8

..

..

..

..

Kronobergs

6,6

24

100,0

..

..

..

..

..

Kalmar

16,6

46

97,5

..

..

..

..

..

Gotlands

3,3

64

..

..

..

..

..

..

Blekinge

2,4

56

..

..

..

..

..

..

Skåne

2,7

55

96,3

..

..

..

..

..

Hallands

0,5

79

98,2

..

..

..

..

..

Västra Götalands

2,3

66

55,5

..

..

..

..

..

Värmlands

0,1

71

..

63,3

..

..

..

..

Örebro

4,6

30

100,0

..

..

..

..

..

Västmanlands

3,0

59

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

3,4

49

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

0,4

76

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

5,8

53

..

..

..

..

..

3,7

Jämtlands

2,0

30

..

8,4

5,9

..

..

14,6

Västerbottens

3,3

24

..

..

..

..

..

35,8

Norrbottens

0,2

24

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

3,0

60

58,5

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,6

48

33,6

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,6

34

98,1

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

8,9

26

82,2

2,3

..

4,5

..

1,0

Mellersta Sveriges skogsbygd.

1,2

18

..

..

..

..

..

4,5

Nedre Norrland

2,7

36

..

12,4

..

..

..

15,0

Övre Norrland

2,8

22

..

1,2

..

..

..

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

3,5

19

67,9

2,5

0,3

3,8

0,3

4,2


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

19a forts. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, procent

19a cont. Cereals harvested green (excluding green maize). Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, per cent

 

Område

Gäss,

%

Sva-
nar,
%

Duvor,

%

Kråk-
fåglar
%

Grävling,

%

Sork,

%

Björn,

%

Annat
vilt,
%

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

59,1

..

..

..

..

..

Jämtlands

52,0

..

10,8

..

..

..

..

..

Västerbottens

6,1

..

55,1

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

26,1

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygd.

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

6,9

..

45,8

15,6

..

..

..

..

Övre Norrland

11,6

..

49,4

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

10,5

..

7,3

1,3

..

..

..

0,9


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).