Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

19b. Cereals harvested green (excluding green maize). Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7 334

252

67

248

..

..

..

..

 

Uppsala

15 417

712

72

712

..

..

..

..

 

Södermanlands

15 121

1 082

55

1 050

..

..

..

..

 

Östergötlands

17 667

721

75

679

..

..

..

..

 

Jönköpings

24 153

1 290

54

499

101

..

..

..

 

Kronobergs

15 221

1 007

48

1 007

..

..

..

..

 

Kalmar

24 223

4 031

53

3 931

..

..

..

..

 

Gotlands

18 139

605

74

..

..

..

..

..

 

Blekinge

6 583

160

59

..

..

..

..

..

 

Skåne

76 795

2 050

51

1 974

..

..

..

..

 

Hallands

30 464

140

79

138

..

..

..

..

 

Västra Götalands

133 474

3 084

64

1 713

..

..

..

..

 

Värmlands

25 576

29

69

..

19

..

..

..

 

Örebro

7 274

332

5

332

..

..

..

..

 

Västmanlands

2 275

69

87

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

9 521

328

50

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

19 354

81

76

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

13 395

783

56

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

14 311

285

31

..

24

17

..

..

 

Västerbottens

30 645

1 007

25

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

10 105

20

20

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

43 969

0

.

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

66 673

2 002

56

1 171

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

94 237

538

37

181

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

57 848

2 077

39

2 037

..

..

..

..

 

Götalands skogsbygder

126 962

11 341

29

9 321

265

..

515

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

30 026

354

14

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

49 414

1 344

38

..

167

..

..

..

 

Övre Norrland

43 789

1 207

22

..

15

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

520 755

18 381

19

12 485

462

52

701

53

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19b forts. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

19b cont. Cereals harvested green (excluding green maize). Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

29

..

..

463

..

..

..

..

..

Jämtlands

42

148

..

31

..

..

..

..

..

Västerbottens

361

61

..

555

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

522

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

114

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

201

93

..

615

210

..

..

..

..

Övre Norrland

420

140

..

596

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

764

1 936

..

1 344

241

..

..

..

171


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).