Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

3b. Winter wheat. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

97 937

2 620

13

2 264

92

56

84

29

 

Uppsala

242 086

2 099

15

1 520

124

175

88

54

 

Södermanlands

193 068

6 660

11

3 486

129

1 851

907

91

 

Östergötlands

394 050

2 256

16

1 518

302

..

163

58

 

Jönköpings

11 475

293

31

271

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

87 155

2 183

20

1 268

61

43

98

..

 

Gotlands

59 570

169

51

..

..

..

..

..

 

Blekinge

25 330

421

26

396

..

..

..

..

 

Skåne

848 313

11 726

9

4 159

..

850

1 889

233

 

Hallands

81 134

1 561

39

347

84

..

..

..

 

Västra Götalands

479 554

2 767

14

1 154

522

91

207

92

 

Värmlands

23 761

292

15

..

76

..

..

..

 

Örebro

88 457

762

20

361

..

..

..

..

 

Västmanlands

122 755

1 521

20

1 027

61

91

327

..

 

Dalarnas

16 776

107

33

65

..

..

..

..

 

Gävleborgs

4 907

5

24

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

744 558

9 654

11

2 810

..

191

1 662

148

 

Götalands mellanbygder

305 968

4 450

10

2 397

..

628

261

118

 

Götalands norra slättbygder

807 295

3 725

12

1 727

611

93

273

142

 

Svealands slättbygder

756 232

13 851

7

8 640

473

2 175

1 394

188

 

Götalands skogsbygder

109 740

3 287

20

1 983

338

80

179

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

59 085

540

31

410

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 786 445

35 620

5

17 969

1 449

3 144

3 807

603

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b forts. Höstvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

3b cont. Winter wheat. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

95

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

52

..

..

..

28

..

..

..

Södermanlands

..

116

..

..

..

..

..

..

48

Östergötlands

51

116

..

..

..

43

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

673

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

120

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

4 101

..

123

115

..

..

..

230

Hallands

..

1 036

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

244

455

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

102

57

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

29

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

4 299

..

127

147

..

..

..

235

Götalands mellanbygder

..

967

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

270

561

..

..

..

47

..

..

..

Svealands slättbygder

167

592

77

..

27

60

..

..

58

Götalands skogsbygder

22

676

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

51

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

600

7 238

76

130

175

133

..

..

295


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).