Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24b. Slåttervall. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

24b. Temporary grasses. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

96 828

779

84

779

..

..

..

..

 

Uppsala

247 546

2 682

42

1 993

..

..

..

..

 

Södermanlands

229 016

8 553

37

2 524

..

3 319

1 350

..

 

Östergötlands

352 617

9 901

39

8 408

..

..

1 403

..

 

Jönköpings

345 803

9 824

27

8 821

..

..

..

..

 

Kronobergs

193 115

7 127

37

6 558

..

..

..

..

 

Kalmar

326 074

19 303

31

14 236

..

..

..

..

 

Gotlands

258 931

1 687

74

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

578 839

15 563

27

14 213

..

..

..

..

 

Hallands

312 111

3 542

41

1 918

..

..

..

..

 

Västra Götalands

941 490

9 108

26

4 151

562

..

..

..

 

Värmlands

224 847

2 083

84

..

..

..

..

..

 

Örebro

151 276

1 085

47

719

..

..

..

..

 

Västmanlands

71 485

5 182

90

5 101

..

..

..

..

 

Dalarnas

177 173

946

69

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

184 683

609

59

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

137 555

0

.

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

120 823

1 132

64

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

180 144

1 182

77

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

95 029

218

68

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

279 019

2 649

49

895

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

741 435

11 639

28

5 950

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

637 174

5 611

29

1 922

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

849 971

20 113

33

11 635

..

3 388

1 355

..

 

Götalands skogsbygder

1 657 918

51 283

14

45 703

550

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

437 598

5 403

37

3 643

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

453 066

1 859

45

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

292 822

1 350

63

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

5 323 288

98 351

11

68 311

1 194

3 759

3 599

1 840

 


Anm. Torrsubstanshalt 83,5,0 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24b forts. Slåttervall. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

24b cont. Temporary grasses. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

348

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

1 668

..

..

..

..

293

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

3 839

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

1 439

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

712

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

1 620

..

..

..

..

226

..

1 279

Mellersta Sveriges skogsb.

..

380

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

387

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

3 781

10 447

..

..

..

..

712

..

2 057


Anm. Torrsubstanshalt 83,5,0 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).