Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Andel företag med viltskada bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

25. Percentage of farms with wildlife damage 2014

 

Område

Andel företag med viltskada,
%

Medel-
fel,

%

Län

 

 

Stockholms

40,0

13

Uppsala

42,8

9

Södermanlands

60,4

14

Östergötlands

41,7

6

Jönköpings

51,0

15

Kronobergs

67,2

35

Kalmar

49,9

9

Gotlands

12,8

4

Blekinge

57,3

18

Skåne

26,0

3

Hallands

33,8

8

Västra Götalands

37,3

6

Värmlands

29,9

9

Örebro

33,9

9

Västmanlands

54,5

13

Dalarnas

20,2

8

Gävleborgs

40,3

12

Västernorrlands

38,2

12

Jämtlands

29,6

7

Västerbottens

35,0

10

Norrbottens

25,1

8

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

24,5

3

Götalands mellanbygder

25,7

3

Götalands norra slättbygder

28,9

5

Svealands slättbygder

43,4

4

Götalands skogsbygder

51,7

7

Mellersta Sveriges skogsbygd.

45,6

9

Nedre Norrland

36,6

7

Övre Norrland

32,8

7

 

 

 

Hela Riket

37,5

2