Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26b. Antal företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda fördelat på djurslag, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014

26b. Number of farms where presence of wildlife affects choice of crop by various wildlife species 2014.

 

Område

Vild-
svin

Älg

Kron-
hjort

Dov-
hjort

Rå-
djur

Tra-
nor

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

168

21

12

21

16

..

Uppsala

304

185

45

..

66

21

Södermanlands

319

23

108

122

13

..

Östergötlands

479

111

69

147

..

8

Jönköpings

342

206

..

..

..

56

Kronobergs

345

40

..

..

..

38

Kalmar

296

30

44

22

..

16

Gotlands

..

..

..

..

7

..

Blekinge

130

..

..

..

..

..

Skåne

532

..

111

177

31

..

Hallands

109

77

..

..

29

..

Västra Götalands

462

772

39

134

70

109

Värmlands

..

169

14

..

..

43

Örebro

216

30

46

..

..

6

Västmanlands

144

27

13

15

..

..

Dalarnas

57

45

..

..

..

11

Gävleborgs

..

78

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

9

Västerbottens

..

52

..

..

..

100

Norrbottens

..

17

..

..

..

13

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

169

8

16

51

33

..

Götalands mellanbygder

286

..

73

68

21

18

Götalands norra slättbygder

389

385

65

70

63

117

Svealands slättbygder

1 089

370

226

164

112

56

Götalands skogsbygder

1 751

800

86

200

34

109

Mellersta Sveriges skogsbygd.

220

208

54

97

..

63

Nedre Norrland

..

42

..

..

..

15

Övre Norrland

..

69

..

..

..

113

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

3 903

1 882

525

650

305

493


Anm: Flera djurslag kan påverka val av gröda på ett och samma företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26b forts. Antal företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda fördelat på djurslag, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014

26b cont. Number of farms where presence of wildlife affects choice of crop by various wildlife species 2014.

 

Område

Gäss


Sva-
nar

Duvor

Kråkfåglar

Grävling

Sork

Björn

Annat
vilt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

12

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

..

..

..

..

..

..

10

Östergötlands

31

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

57

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

38

..

..

24

..

..

..

15

Blekinge

27

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

191

..

22

32

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

30

..

..

..

132

..

..

..

Värmlands

53

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

5

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

..

..

..

31

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

9

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

18

..

4

..

..

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

154

..

55

31

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

143

..

..

24

..

..

..

15

Götalands norra slättbygder

46

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

106

..

..

..

29

..

..

10

Götalands skogsbygder

37

..

..

..

137

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygd.

28

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

14

..

33

..

..

..

31

..

Övre Norrland

21

..

5

..

..

..

..

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

549

30

182

80

222

48

31

46


Anm: Flera djurslag kan påverka val av gröda på ett och samma företag.