Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27. Andel av företag utan viltskada där förekomst av vilt påverkar val av gröda, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

27. Percentage of farms without wildlife damage where presence of wildlife affects choice of crop 2014

 

Område

Andel företag där viltet påverkar val av gröda,
%

Medel-
fel,

%

Län

 

 

Stockholms

13

43

Uppsala

15

31

Södermanlands

22

37

Östergötlands

13

25

Jönköpings

34

32

Kronobergs

17

69

Kalmar

4

45

Gotlands

7

38

Blekinge

13

73

Skåne

8

30

Hallands

6

55

Västra Götalands

15

20

Värmlands

24

26

Örebro

12

39

Västmanlands

4

45

Dalarnas

12

47

Gävleborgs

11

50

Västernorrlands

0

.

Jämtlands

6

71

Västerbottens

14

45

Norrbottens

4

32

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

4

43

Götalands mellanbygder

7

30

Götalands norra slättbygder

10

20

Svealands slättbygder

15

16

Götalands skogsbygder

24

19

Mellersta Sveriges skogsbygd.

18

27

Nedre Norrland

4

35

Övre Norrland

11

39

 

 

 

Hela Riket

12

9,2