Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Vårvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

4b. Spring wheat. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7 612

152

17

136

..

..

..

..

 

Uppsala

50 909

915

23

614

139

16

..

41

 

Södermanlands

21 968

957

16

619

25

84

196

12

 

Östergötlands

16 083

129

42

126

..

..

..

..

 

Jönköpings

3 465

86

41

69

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

7 636

232

39

216

..

..

..

..

 

Gotlands

15 886

2

47

..

..

..

..

..

 

Blekinge

6 895

14

48

..

..

..

..

..

 

Skåne

39 647

480

24

156

..

..

204

83

 

Hallands

19 103

205

37

121

27

..

..

..

 

Västra Götalands

51 094

2 674

59

2 111

338

..

..

..

 

Värmlands

11 980

86

18

..

12

..

..

..

 

Örebro

37 285

261

19

177

..

21

..

..

 

Västmanlands

35 897

452

15

376

26

10

..

..

 

Dalarnas

6 857

21

47

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

6 302

70

45

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

41 995

294

31

79

..

..

79

..

 

Götalands mellanbygder

38 029

323

25

148

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

50 883

648

25

356

135

118

..

4

 

Svealands slättbygder

160 864

2 648

10

1 782

205

130

201

60

 

Götalands skogsbygder

29 737

2 736

56

2 413

194

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

16 118

211

21

109

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

6 382

64

54

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

647

4

36

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

342 875

7 278

25

5 216

646

277

453

141

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b forts. Vårvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

4b cont. Spring wheat. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

21

61

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

100

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

58

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

100

117

..

..

..

36

..

..

17

Götalands skogsbygder

17

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

28

8

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

212

249

..

..

6

55

..

..

20


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).